Burnoutpreventie voor startende psychologen

Het kan geen kwaad de eerste werksituatie vooraf te screenen op burnout bevorderende factoren. De auteurs van dit boek hebben een goede reputatie op het gebied van onderzoek naar werkstress. "De psychologie van arbeid en gezondheid", door Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker. Bohn Stafleu van Loghum, 2013.
Het kan geen kwaad de eerste werksituatie vooraf te screenen op burnout bevorderende factoren. De auteurs van dit boek hebben een goede reputatie op het gebied van onderzoek naar werkstress. “De psychologie van arbeid en gezondheid”, door Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker. Bohn Stafleu van Loghum, 2013.

Een belangrijke factor bij het ontstaan van burnout is zelfverwijt. Er is een gevoeld falen, een gewaarwording van professionele mislukking die de werknemer steeds meer toeschrijft aan eigen onvermogen. Men is van mening dat niet de objectieve factoren in de arbeidsomstandigheden de problemen veroorzaken, maar de eigen tekortkomingen. En dat stemt depressief.

Het verhaal van Yvonne

Enige tijd geleden reisde ik na een vergadering terug met Yvonne, een basispsycholoog die een aanstelling had kunnen bemachtigen als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk. Lees verder Burnoutpreventie voor startende psychologen

Arbeidsmarkt basispsychologen 2017

Auteurs Frank Steenkamp, Marie-Louise Schonewille & Laura Toorop. Uitgever Centrum Hoger Onderwijs Informatie (2016).
Auteurs: Frank Steenkamp, Marie-Louise Schonewille & Laura Toorop. Uitgever:  Centrum Hoger Onderwijs Informatie (2016).

De studie psychologie staat niet op de crepeerindex. Voor wie niet weet wat daar mee bedoeld wordt, de crepeerindex is een toptienlijst van studies die de meeste kans bieden op een armzalig inkomen de eerste anderhalf jaar na afstuderen. Lees verder Arbeidsmarkt basispsychologen 2017

“Goede GGZ!” een handleiding voor vernieuwing

Bron: Boek ‘Goede GGZ!’ – #De Nieuwe GGZ

Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatievoorkant boek
Auteurs: Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van Os.

In hun nieuwe boek Goede GGZ! beschrijven Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar vooral ook van andere taal, concepten en uitgangs- punten in het denken over psychische kwetsbaarheid (en de variatie daarin). In een kritische analyse van het denken over gezondheid als afwezigheid van ziekte, haperende hersenen, evidence-based richtlijnen en diag- nostische zorgpaden komen zij tot de ontdekking dat een nieuwe focus op positieve gezondheid kan leiden tot grensverleggende vernieuwing, die zowel patiënten als hulpverleners kan bevrijden van de huidige impasse.


Lees verder “Goede GGZ!” een handleiding voor vernieuwing