De paradox van de neurobiologie

Ons creatieve brein Dick Swaab

hoe mens en wereld elkaar maken

Over de vorming van onze hersenen onder invloed van de omgeving. Uitgeverij Atlas Contact, 2016.

http://www.atlascontact.nl/boek/ons-creatieve-brein/


Ongetwijfeld is Ons creatieve brein even leesbaar en informatief als Wij zijn ons brein. Op grond van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek tonen de neurobiologen, en steeds vaker ook de neuropsychologen, ons telkens weer aan wat voor eenvoudige, door de natuur geprogrammeerde organismen wij mensen zijn. Eigenlijk was voor Wij zijn ons brein een goede subtitel geweest: “En ook niets meer!”

Victor Lamme kan er ook wat van. De vrije wil bestaat niet (2015) bewijst ons hoe groot de overeenkomsten zijn tussen mens en kikker. Midas Dekkers was er ook al snel bij met De Larf (2005). Opvoeders hebben nauwelijks invloed. Het wurm in de wieg ontwikkelt zich vanzelf.

Ik volg de bio-hype met belangstelling. Ik raak dan telkens weer gefascineerd door de paradoxen die onvermijdelijk bij dit neurobiologisch model ontstaan. Nou hangt ons hele bestaan van paradoxen aan elkaar, dus op zich is dat zo verwonderlijk niet. Maar nu even verder.

De vrije wil bestaat niet. OK. Dus het schrijven van het boek De vrije wil bestaat niet is Victor Lamme overkomen, hij heeft daar zelf eigenlijk niets mee te maken. Ging vanzelf. Nature. Mogelijk vindt u dit een flauwe opmerking. In dat geval probeer ik het nog een keer.

Sterk vind ik de boodschap uit het interview van Dick Swaab in het NRC van 24 september. Daarin poneert hij de stelling dat het brein beslist. De mens heeft daarbij niets (weinig) te vertellen. Tatatataaa! Ik ben mijn brein, mijn brein beslist, dus ik beslis. Kom er maar eens uit.

Maar nu even serieus. Ik overdrijf het, want deze schrijvers zijn veel genuanceerder dan de titels van hun boeken doen vermoeden. Terecht stelt Swaab in het interview met NRC dat mensen zijn boeken vaak niet goed lezen terwijl men wel doorschiet naar extreme conclusies. En het is natuurlijk zo, een klein manco in de hersenen kan al leiden tot een ingrijpende verandering in de persoonlijkheid. Wij zijn ons brein, ik ben het er helemaal mee eens.

Waar ik echter beducht voor ben is wat beleidsmakers in de zorg – en het onderwijs – doen, met deze publicaties. Het puberbrein! Biologische aangelegenheid. Al die praat therapieën, begeleidingsprogramma’s en onderwijsmethodieken, ach, veel kan wegbezuinigd. De wetenschap toont telkens weer aan dat de geest biologisch bepaald is. Pillen dus wel, maar de rest… hier liggen kansen op forse besparingen. Want veranderingsmogelijkheden zijn er eigenlijk heel weinig. Alles is genetisch bepaald.

Aangezien ons brein, als ik de boeken goed gelezen heb, neigt tot snelle en automatische conclusies, vrees ik het ergste voor het effect van deze literatuur op politici en managers. Later kunnen zij dan weer stellen dat ze er niet verantwoordelijk voor zijn, want hun brein heeft het beleid bepaald. Niet zijzelf.

Tsja, weet je…

…die vrije creativiteit is toch altijd het aantrekkelijke van het vak geweest. Je geloofde in een benadering, een visie, en daar ging je dan je opleiding en supervisie in volgen. Vervolgens dat spannende avontuur, of het aansloeg bij de cliënt, of je er verder mee kwam… Niet altijd natuurlijk, maar dan ging je brainstormen met je collega’s. Die zoektocht, die queeste, wat past bij dèze client… en holistisch denken. Heb ik altijd gedaan, als het enigszins kan de hele achtergrond van de cliënt erbij betrekken, wat je dan ziet. Opa en oma desnoods, heb ik wel gedaan. Deze ene, unieke cliënt in kaart brengen, unconditional positive regard. De diagnose, ach, die hadden we nodig voor het dossier…. Bevlogenheid, was er altijd. De klant moet en zal beter worden. En Freudiaanse inzichten, moet je nu eens mee aankomen… de aanvraag einde dienstverband ligt al klaar…”.

“Maar er wordt nu toch veel meer met methoden behandeld die objectief bewezen werkzaam zijn!” begon ik. “Dat is toch een grote stap vooruit!”

“Ah! Evidence based! Jawel… maar je kan alles met onderzoek bewijzen. OK, ik doe mee hoor, geen probleem. Ik lever mijn ROM data in…”

Veelbetekende blik.

“Ach, dat is best leuk. Gaan we afwachten wat ze daar mee doen…”.

Korte stilte.

001

 

 

 

 

 

 

 

“Ik zal je wat anders vertellen. Ik ben een kwart van mijn werktijd bezig met contractvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen door te nemen, de nieuwste richtlijnen en protocollen te lezen en daarop mijn behandelingen vorm te geven… er is geen creativiteit meer bij. Alles ligt vast in richtlijnen. Huur voor mij dan maar een MBO-er in, die kan het draaiboekje volgen. De vrijheid van behandelen is weg. Een kwart van de tijd administratie, en soms, geen gekkigheid, bijna de helft van mijn tijd, want er moet ook nog wel eens een ontslagbriefje geschreven worden. En dan heb ik nog geen cliënt gezien!”

Hij schoof zijn stoel een eind achteruit, zuchtte en keek uit het raam.

“Maar het ergste vind ik… waar is de bevlogenheid, die queeste, de zoektocht… Zoals die eerste psychoanalytici, dat werk, die romantiek… . Nou ja. En dan heb ik het nog niet over zorgplafonds. Weet je wat dat is, een zorgplafond?”

“Eh, nou, iets met budgetten?” probeerde ik.

“Iets met budgetten ja. Laat maar zitten. Wil je koffie?”

Jim van Os in De Balie, “Met gestrekt been”

De moeite waard om Jim van Os het verhaal zelf te horen en te zien vertellen. Volg deze link.

Wat ik bijzonder vind zijn de verwijzingen naar de antipsychiatrie, het “stofje in de hersenen”, naar algoritmen, en dat alles binnen het kader van het ziektemodel vs. het persoonsmodel.

Krijg ik déjà vu ervaringen… Hoe is het toch mogelijk dat dit verhaal telkens weer opnieuw verteld moet worden?

Oordeelt u zelf, Jim van Os legt het u heel duidelijk uit. Met gevoel voor understatement.

Klinkt wat tegenstrijdig, maar Anno 2016 is het wèl een nieuwe visie.

“Goede GGZ!” een handleiding voor vernieuwing

Bron: Boek ‘Goede GGZ!’ – #De Nieuwe GGZ

Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatievoorkant boek
Auteurs: Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van Os.

In hun nieuwe boek Goede GGZ! beschrijven Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar vooral ook van andere taal, concepten en uitgangs- punten in het denken over psychische kwetsbaarheid (en de variatie daarin). In een kritische analyse van het denken over gezondheid als afwezigheid van ziekte, haperende hersenen, evidence-based richtlijnen en diag- nostische zorgpaden komen zij tot de ontdekking dat een nieuwe focus op positieve gezondheid kan leiden tot grensverleggende vernieuwing, die zowel patiënten als hulpverleners kan bevrijden van de huidige impasse.


Deze publicatie, “Goede GGZ”! trekt in professionele kringen de aandacht. Het bevat plannen voor, onder andere, intensieve zorg in kleinschalige wijkteams, een grotere rol voor ervaringsdeskundigen en een verschuiving van diagnosen en symptomen naar de capaciteiten van cliënten. Laat het medisch etiket niet meer alles bepalend zijn. Het gaat hier om een catalogus van vernieuwingen in de huidige GGZ die niet bovenaf opgelegd mogen worden, maar waarvan het de bedoeling is dat zij vanuit het werkveld ontstaan en uitgroeien. Schrijvers geloven niet in opgelegde managementstructuren. Waarvoor lof.

De wijn en de zakken

Voor iemand die lang in de GGZ gewerkt heeft, zoals uw blogger, komt het allemaal bekend voor. Kleinschalige aanpak, autonomie naar de patiënt (we spreken liever van cliënt, toch?), de betrokkenheid van familie en naasten bevorderen zodat niet alles voor verantwoordelijkheid van professionals komt, waar hebben we dat meer gehoord? We kennen dat vanuit een lange, progressieve traditie in de psychiatrie, zoals die ooit onder andere verkondigd werd door een psychiater met de naam Jan Foudraine, en evenzovele charismatische dokters in binnen- en buitenland, opvallend vaak dokters inderdaad, die gepleit hebben voor soortgelijke veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Psychologen, van hun kant, ontwierpen vele rehabilitatiemodellen, waarvan de strekking nogal wat overeenkomsten vertoont met Goede GGZ! Wij gedenken Anthony, Cohen en Farkas met het Bostonmodel. Bijvoorbeeld.

De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde wijze. Zo vind ik de opmerking, ergens gehoord of gelezen, “dat dit gewoon weer de antipsychiatrie is”, niet juist. Goede GGZ! is veel meer een vertaling van oude principes naar de tijd van tegenwoordig, in een nieuwe uitvoering die in alle opzichten de moeite waard is. Daarbij spelen internetmogelijkheden, onder andere apps, maar ook een nieuw te ontwikkelen e-health community, een grote rol. Ik vind zelf dat daar de belangrijkste progressiviteit van Goede GGZ! in zit.

En nu in de praktijk

Collegae die in de geestelijke gezondheidszorg cliënten behandelen kunnen niet om deze publicatie heen. Daarvoor is het te veel beeld- en toekomstbepalend. Wie het aanschaft koopt bovendien geen pocketboekje. Harde kaft, leeslint, meer dan driehonderd pagina’s en een forse literatuurlijst die trouwens op zichzelf al de moeite waard is. Voor beleidsmakers is Goede GGZ! van belang omdat er tussen de regels door veel informatie gegeven wordt hoe uitvoerend personeel het vak beleeft. Pagina 9 voorlaatste alinea bijvoorbeeld, bevat een verslag van een enquête onder 1020 werkers in de zorg. Hierin “…geeft ruim 90% aan dat de zorg voor mensen is verslechterd. De toegankelijkheid van de GGZ is volgens 68% beperkt en volgens 79% is de bureaucratie toegenomen. Mede hierdoor zijn er minder handen aan het bed, vindt 72%. Ruim 90% ervaart een toename in de werkdruk en 34% heeft aan de hoeveelheid werk niet meer aan te kunnen.” Dat zijn dus verontrustende ontwikkelingen.

Dit boek is een goede samenvatting van de huidige veranderingsmogelijkheden in de GGZ. En of je nu therapeut bent, ambtenaar, manager of directeur, het is geschikt als een handleiding om direct al op kleine schaal verbeteringen door te voeren. En dan zijn er zowel voor de individuele vrijgevestigde als voor de bestuursvoorzitter van een grote zorginstelling bruikbare ideeën te vinden, in Goede GGZ! Als zodanig is de titel niet overdreven.

Ik kom nog terug op die kleinschalige, uitvoerbare innovaties.